Stock 50c projekt on funktsionaalne ja energiatõhus.
Ehitustehnilised uuenduslikud lahendused võimaldavad rajada üha efektiivsemaid hoonete tehnosüsteeme, vähendades kütmisele ja jahutamisele kuluvat energiat. Kõik kontori- ja laopinnad on eraldi köetavad ja eraldi ventileeritavad. Iga üüripinna kasutaja saab ise valida oma ruumide sisetemperatuuri ja õhuvahetuse. Meie pakutab lahendus tagab selle, et iga kasutaja tasub vaid enda ettevõtte poolt tarbitud energia eest. Hoone ehitamisel kasutame tõhusamaid soojusisolatsioonimaterjale, kui on ette nähtud miinimumnõuetes. Energiatõhusust toetavad soojatagastusega sundventilatsioonisüsteemid, efektiivsed õhksoojuspumbad, aknad u väärtusega 1,1 kWh/(m2a). Katusele paigaldatavad päiksepaneelid võimaldavad saadavat energiat kasutada hoone igapäevases funktsioneerimises ning aitavad kokku hoida elektrienergiale tehtavaid kulutusi ja vähendada ökoloogilist jalajälge.

Hoone energiakulu ekspluateerimisel on madal.
Hoonetes on üürile lisanduvad kõrvalkulud oluliselt madalamad kui samaväärsetes vanemates hoonetes.